JAVNA USTANOVA GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Jezuitski trg 4
10000 ZAGREB

Broj: 598/UR/ap/17.

Zagreb, 01.12.2017.

Na temelju članka 23. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu, ravnatelj Galerije Klovićevi dvori raspisuje

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto

 1. VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Opis dužnosti između ostalog uključuje:
– organizaciju rada u računovodstvu
– izradu svih financijskih izvještaja
– sudjelovanje u izradi godišnjih financijskih planova
– vođenje računa o pravilnom odvijanju financijsko-materijalnog poslovanja i evidentiranju
poslovnih promjena.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili računovodstveno-financijskog usmjerenja (VSS)
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u računovodstvu
 • radne i organizacijske sposobnosti – samoinicijativnost i preuzimanje odgovornosti, proaktivan pristup pri izvršenju zadataka i obveza
 • poželjno dobro poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu – MS Office (Word, Excel), Internet
 • poželjno poznavanje rada u računovodstvenom softveru.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • preslik domovnice i osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci (preslik).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Galerija Klovićevi dvori zadržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru putem web stranice Galerije Klovićevi dvori www.gkd.hr.

Galerija Klovićevi dvori
Ravnatelj
Antonio Picukarić

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA BROJ 121/17 I NA WEB STRANICI HZZ-a 6.12.2017.
ROK ZA PRIJAVE: 14.12.2017.