JAVNA USTANOVA GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 ZAGREB

Zagreb, 08.12.2016.

Na temelju odluke ravnatelja, Javna ustanova GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Zagreb, Jezuitski trg 4 objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za prijem zaposlenika na radno mjesto STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U MARKETINGU – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme objavljenog 7. rujna 2016. u Narodnim novinama broj 80.

Galerija Klovićevi dvori

Ravnatelj

Antonio Picukarić

JAVNA USTANOVA GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 ZAGREB

Zagreb, 31.08.2016.

Na temelju članka 23. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu, ravnatelj Galerije Klovićevi dvori raspisuje

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto

 1. STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U MARKETINGU

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen diplomski studij ekonomskog ili društvenog smjera (VSS)
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • uvjerenje o znanju jednog svjetskog jezika (preslik)
 • preslik domovnice i osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci (preslik).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Natječaj je objavljen u NN br. 80., 7. 9. 2016.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Galerija Klovićevi dvori zadržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru putem web stranice Galerije Klovićevi dvori www.gkd.hr.

 

Galerija Klovićevi dvori

Ravnatelj

Antonio Picukarić