UVOD

Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” brojevi 25/13 i 85/15) obuhvaća pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe (dalje: korisnik) na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Galerije Klovićevi dvori da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. Informacija je svaki podatak koji posjeduje Galerija u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je Galerija sama izradila ili u suradnji s drugim tijelom ili dobila od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom Galerije Klovićevi dvori

Izvješća

Zakoni i pravilnici:

“Zakon o pravu na pristup informacijama dostupan je na poveznici https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama.
Više informacija o primjeni Zakona o pravu na pristup informacija dostupno je na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje wwww.pristupinfo.hr.”

Zaštita osobnih podataka:

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 
Tena Kopčalić 
Jezuitski trg 4 
Tel: 01/4851-926 
e-mail: tena.kopcalic@gkd.hr