Prijavite svoje dijete na Artionicu!

Izložba Korijeni i krila. Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču, 1893.-1903. popraćena je likovnim radionicama za djecu predškolske i školske dobi.

Likovne radionice se održavaju subotom od 11:00 do 12:30.

Prijavite svoje dijete na adresu: artionica@gkd.hr (navedite ime i prezime djeteta te starosnu dob)

Cijena po osobi: 20 kn