Plesne radionice u našoj Artionici

Dva ključna protagonista na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Vlaho Bukovac i Gustav Klimt, obilježili su umjetnost srednje Europe i oslikali stropove dva kazališta. Bukovac strop dubrovačkog kazališta, a mladi Gustav Klimt riječkog kazališta.

Povodom 27. edukativne muzejske akcije potražit ćemo temu Plesa na primjerima djela izloženih na izložbama Korijeni i krila. Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču i Klimt u Rijeci – ljubav, smrt, ekstaza.

04.06., subota

11-12,30 sati

ZAPLEŠIMO U RITMU BOJA VLAHE BUKOVCA…

… a boja je sve, svjetlost je boja!

 Poznati dubrovački teatar tzv. Bondino kazalište, sagrađen je 1864. godine, da bi 1900. bila najavljena restauracija. Tada je strop oslikao Vlaho Bukovacs temom Dvostruko krunisanje na nebu i zemlji, alegorijski prikaz božice pjesništva koja na nebu kruni dubrovačke pjesnike Držića, Palmotića, Gundulića, Pucića, a na zemlji narodnu poeziju predstavljenu u liku slijepoga guslara. Na poziv božice pjesništva, satiri bubnjaju i pušu u rogove, a vile lete, noseći u rukama različite glazbene instrumente, prema mjestu krunjenja lovorovim vijencem starih dubrovačkih pjesnika. Njima su se pridružili u plesnim koracima putti i golubice.                                      

Drugi dio kompozicije u bočnom polju slavi krunjenje narodne pjesme na zemlji. Na postamentu sjedi slijepi guslar, personifikacija narodne poezije uz kojega je njegova vodilja, Konavočica sa štapom. Guslara lovor-vijencem kruni vila s mačem. Svečanost iznad njih slave lebdeće vile u plesnom kolopletu.

Zadatak:

Razigranu kompoziciju vila, putta i golubica „skinut“ ćemo sa stropa samo za vas na ovoj radionici i omogućiti vam interpretaciju istih. Radit ćemo u kombiniranoj tehnici i detalje kolažirati na velikom formatu u potkovičastoj formi stropa kazališta.

Skica za strop Bondina kazališta, 1900.-1901.

11.06., subota

11-12,30 sati

Gustav Klimt, umjetnik nepojmljive lakoće crtanja, primljen je u klasu figurativnog slikarstva.  Na stropu HNK u Rijeci, želeći ostaviti dojam slikarstva nastalog direktno na zidu, a ne na platnu, slike radi tehnikom tutkalne tempere izrazito lazurnog namaza, bez ulja. I sam umjetnik je radio pripremne crteže ili studije za svako platno pa će i naš zadatak biti da pokušamo crnom i bijelom kredom na natron papiru skicirati plesne pokrete putta sa slike Sv. Cecilije i prikaz grupe plesačica u pozadini na slici Alegorija plesne umjetnosti.

Pogled na stropne slike Gustava Klimta i Franza Matscha u riječkom kazalištu, MGR

S radošću vas očekujemo u našoj Artionici i možemo već sada najaviti tjedan radionica na kraju školske godine koje ćemo posvetiti 9. hrvatskom biennalu ilustracije s temom izrade plakata:

od srijede do subote – 29., 30. 06. i 01., 02.07. od 11 – 13 sati.

Vaše Maja i Liljana!