Natječaj za vizualne radove učenika osnovnih i srednjih škola povodom izložbe “Retrospektiva Ivana Meštrovića” u Galeriji Klovićevi dvori: MI, LJUDI

1.0

Galerija Klovićevi dvori jedna je od značajnijih kulturnih institucija u Hrvatskoj. Realizira velike izložbene projekte nacionalne i međunarodne baštine, koje ne prezentira samo hrvatskoj već i europskoj javnosti. Otvorena je za sve oblike vizualne kulture i najrazličitije profile publike.

Nastavljajući tradiciju intenzivne muzejsko – pedagoške djelatnosti, Galerija Klovićevi dvori, ponovno raspisuje natječaj za vizualne radove djece i mladih namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Republike Hrvatske.

Natječaj se organizira u svrhu daljnjeg povezivanja muzejsko pedagoške i likovno pedagoške djelatnosti u školi, u cilju iskustvenog učenja o umjetnosti pred originalima umjetničkih djela te izmještanja nastave Likovne kulture iz razreda u Galeriju. Specifični cilj je približavanje izričaja umjetnika svjetskog značaja Ivana Meštrovića onima koji tek uče kako umjetničko djelo može nastati.

1.1

Polazište ovog natječaja je u čuvenim Meštrovićevim rečenicama o umjetnosti:

Moja se umjetnost izražava u tvrdom drvu i kamenu, ali ono što umjetnost sadržava nije ni od drva ni od kamena, ono je izvan prostora i vremena. Umjetnost je pjesma i molitva u isti mah. Ivan Meštrović, O mojoj umjetnosti (Kolo, New York, 1924.)

Stvaralaštvo Ivana Meštrovića bavi se ljudima i njihovom egzistencijom i usko je povezano s njegovim privatnim životom. Osobna promišljanja i proživljavanja prenosi u nešto trajno, materijale kao što su drvo i kamen. Međutim, ono što umjetnost sadržava, izvan prostora i vremena je, nematerijalno. Njegova umjetnost sadržava ljubav, opća ljudska stanja, sjećanja i sve ostalo svojstveno ljudima. Kao što i sam Meštrović kaže o umjetnosti:

Umjetniku je samo jedino do toga stalo da mislima i čuvstvima svojima podaje vidljivu formu. To on ne radi da ugađa ili tobože jer ga koji cilj ili namjera vodi, nego jedino iz neodoljiva unutarnja nagona, koji je opravdan kao ona neustezljiva potreba koja te tjera na smijeh, plač, pjevanje i viku.

Neke od tema zastupljenih na izložbi Ivana Meštrovića su:

  • Ljubav
  • Odnosi među ljudima
  • Životni ciklus – od rođenja do starosti
  • Emocionalna stanja
  • Sputanost i nemoć u ostvarenju želja
  • Poniranje u sebe

U današnje doba raznih ratnih previranja, prirodnih katastrofa i upitne ljudske egzistencije djeca i mladi često bježe u virtualni svijet. Ono što su nekad bile priče oko ognjišta o vješticama, vilama i junacima iz Meštrovićevog djetinjstva, sada su avatari na društvenim mrežama i u video igrama.

Odmak od vlastitih identiteta odmak je od ljudskog, zajedničkog, uzajamnog, onog što se reflektira u Meštrovićevoj umjetnosti. Stoga je potrebno ponovno otkriti ili se podsjetiti na sve ono što nas čini ljudima i zajednicom.

1.2

Tematika Meštrovićevih djela sadržajno i idejno naglašava ono što u današnje vrijeme često izostaje. Svakodnevno svjedočimo sve većem izostanku empatije prema najbližima i široj okolini, izostaje ljubav prema drugome, spremnost na suživot i pomaganje. Također, izostaje i poniranje u sebe odnosno preispitivanje svojih postupaka, odluka, izostaje izražavanje emocija i ostvarenje vlastitih želja.

Stoga svrha ove teme ima izrazito odgojni karakter te je neposredni poticaj na razmišljanje o sebi, o temeljnim ljudskim vrijednostima u životu, izražavanju pozitivnih emocija jedni drugima te autentičnom životu pojedinca u zajednici.

U svojim radovima, učenici će se baviti razvojem stavova i vrijednosti u svakodnevnom životu, odnosima prema drugima, ljubavlju i brigom za svakog čovjeka.

Svoje afirmativne poruke će izraziti animacijom trodimenzionalnih likova odnosno skulptura u animiranim filmovima i videima te fotografskim story boardovima (fotografiranje skulptura za story boardove prema scenariju za kompjutorsku igru).

U propoziciju natječaja ući će sljedeće formalne karakteristike njegovih djela: ekspresivna, čvrsta zatvorena forma oblih i napetih ploha, kompaktnost tijela, volumen u koji teško prodire prostor.

Sadržajne karakteristike polaze od autobiografijskog karaktera sveukupnog Meštrovićevog djela.

1.3

Ovim natječajem želimo potaknuti učenike osnovnih i srednjih škola te njihove učitelje i nastavnike na aktivnu refleksiju tematskog i formalnog sadržaja Meštrovićevih djela.

1.4

Doprinos odgojno-obrazovnom procesu je povezivanje ove odgojno usmjerene teme s ciljevima, temama i ishodima Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/likovna-kultura-i-likovna-umjetnost/757 i očekivanjima među predmetnih tema https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/medjupredmetne-teme/3852 te poticanje na likovno-pedagošku kreativnost i autonomiju učitelja i nastavnika. Zatim, učenike se navodi na usvajanje vizualnog govora kroz istraživanje zadane teme. Razvija se intrinzična motivacija učenika tako da se u nastavni proces uključuje upotreba tradicionalnih medija u suvremenom kontekstu (skulptura, video, animirani film, story boardovi za kompjutorske igre, fotografija itd.).

Bez obzira što je Meštrović bio umjetnik koji se služio primarno tradicionalnim materijalima, koristio ih je na originalan način. Stoga će se taj njegov segment rada izdvojiti da bi se sam umjetnikov izričaj približio mlađim naraštajima. Učenici će biti poticani na korištenje medija koji su dio njihovog svakodnevnog okruženja kao i na otkrivanje novih načina korištenja tradicionalnih medija.

OSNOVNE ŠKOLE

POVEZIVANJE S KURIKULUMOM NASTAVNOG PREDMETA LIKOVNA KULTURA ZA OSNOVNE ŠKOLE I LIKOVNA UMJETNOST ZA GIMNAZIJE TE S KURIKULUMIMA MEĐUPREDMETNIH TEMA.

Sadržajne karakteristike polaze od autobiografijskog karaktera sveukupnog Meštrovićevog djela. Tema je odgojnog karaktera i ima širok raspon polazišta u odnosima učenika prema samima sebi te prema neposrednoj i široj okolini. Stoga je poželjno da se tijekom nastavnog procesa tema poveže sa zadanim i obaveznim temama iz kurikuluma te s nekima od očekivanja međupredmetnih tema.

SREDNJE ŠKOLE

Povezivanje sadržajnog i formalnog aspekta teme natječaja, u srednjim školama ovisi o profilu škole (gimnazije, umjetničke škole, strukovne škole) te o specifičnom Nastavnom planu i programu (umjetničke škole) i Kurikulumu (gimnazije).

Pravila natječaja

1.0 Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici osnovnih (5-8) i srednjih (1-4) škola Republike Hrvatske.

1.1 Vizualni mediji

Vizualni radovi mogu biti rađeni u formi videa, animacije, stop animacije s time da se u tom procesu koriste 3D skulpture.

1.2 Broj radova

Svaka škola može poslati onolik broj radova koliko ima razrednih odjela u školi. Radovi mogu biti individualni, u paru i grupni (najviše petero učenika). Potrebno je napraviti školsku pred selekciju i na natječaj, uz radove, priložiti i dokumentaciju o provedenom školskom izboru radova (zapisnik, ispunjena priložena tablica).

1.3 Označavanje rada

Na rad ili ambalažu rada treba zalijepiti prijavnicu sa sljedećim podacima: ime i prezime učenika/ce, dob, razred, medij, nadnevak, naziv, adresa, telefon, mail i žig ustanove, ime mentora/ice.

1.4 Opremanje rada za dostavu

Radovi se mogu slati isključivo elektronskim putem (neki od načina su preko WeTransfera, Google Drive-a itd.)

1.5 Rok za dostavu (prijavu) radova

Krajnji datum za dostavljanje radova je 18. veljače 2024. godine na email: gkdvori@gmail.com

Napisati u naslovu elektronske pošte: za vizualni natječaj Mi, ljudi povodom izložbe Retrospektiva Ivana Meštrovića. Nepravodobno pristigli radovi neće se vrjednovati.

1.6 Odabir radova

Stručno povjerenstvo će do dana 26. 2. 2024. g. izvršiti odabir radova. Rezultati natječaja bit će objavljeni na stranici www.gkd.hr 29. 2. 2024. g.

Škole će, isti dan, elektroničkim putem biti obaviještene o rezultatima natječaja.

1.7 Vrednovanje

Prispjele uratke prosuđivat će i vrednovati stručno povjerenstvo koje će uzeti u obzir osjetilne, spoznajne i stvaralačke mogućnosti djece i mladih određene dobi. Prosudba uradaka ovisit će o postignutoj razini originalnosti, izražajnosti i tehničke izvedbe. Nakon prosudbe stručnog povjerenstva izdvajaju se radovi za virtualnu izložbu, a posebno će biti izdvojeni nagrađeni radovi.

1.8 Izložba i nagrade

Bit će nagrađena najbolja tri učenička rada u svakoj kategoriji: od 5.r. do 8.r. OŠ i od 1.r do 4.r. SŠ te njihovi mentori. Ustanove čiji su učenici nagrađeni, dobit će priznanje, a nagrađeni učenici dobit će i besplatne karte za buduće izložbe u Galeriji Klovićevi dvori za tekuću 2024. godinu.

Liljana Velkovski, muzejska savjetnica pedagoginja, voditeljica Artionice u GKD

Mr.art. Dr.sc. Sonja Vuk, izv. prof., Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu