ANTIVILA – Izložba projekata obiteljskih kuća studenata Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu

Izložba u izložbi  ‘Umjetnost i život su jedno: Udruženje umjetnika Zemlja 1929-35.’:

ANTIVILA
Izložba projekata obiteljskih kuća studenata Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu

Galerija Klovićevi dvori, foaje
11.02. – 01.03. 2020.

Autorski tim izložbe:

prof. art. Ivana Ergić, nositeljica kolegija Studio 1 – Arhitektura, autorica izložbe
sc. Tamara Bjažić Klarin, viša znanstvena suradnica s Instituta za povijest umjetnosti, koautoricca izložbe ‘Umjetnost i život su jedno: Udruženje umjetnika Zemlja 1929-35.’, suradnica na pripremi zadatka kolegija Studio 1 – Arhitektura

Djelovanje arhitekata Udruženja umjetnika Zemlje u domeni stanovanja jedno je od ključnih mjesta povijesti hrvatske arhitekture 20. stoljeća. Arhitekti izlaze iz usko strukovnog područja i postaju društveni, javni radnici koji ukazuju na teške posljedice izostanka programa socijalne stambene izgradnje – radničke slumove, a kroz svoje projekte najamnih stambenih zgrada i obiteljskih kuća promišljajući temu ‘stana za egzistencijani minimum’ indirektno nude i potencijalna rješenja. Glavni projektantski zadatak i moralna obveza arhitekta je osigurati svakom pojedincu zdrav, funkcionalan i ekonomičan životni prostor dostojan čovjeka.

Na ovom tragu koncipiran je zadatak Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. U sklopu kolegija Studio 1 – Arhitektura studenti trećeg semestra projektiraju svoj prvi sveobuhvatni arhitektonski projekt – obiteljsku kuću. No, ne na način promoviranja ideje elitističkog, povlaštenog stila stanovanja, već kontekstualizirajući zadatak u specifičan prostorni i društveni okvir kojim se promovoraju vrline obazrivog i odgovornog djelovanja u prostoru. Antivila je istovremeno antipod vile i s gledišta programa i s gledišta lokacije – skromna i odmjerena, kuća u gradu.  Zagrebačko naselje Na kanalu, planirano za niži srednji stalež realizirano koncem 1920-ih, a danas preobraženo u periferiju usred grada, simulira prostorni i društveni okvir u kakvom uslijed nedostatka jasne urbanističke regulative arhitekti danas grade. Takvom kontekstualizacijom zadatka uspostavlja se metodološka poveznica edukacije budućih arhitekata s radom Grupe Zemlja te društvenom osvještenosti i angažiranosti njenih članova.

Okrugli stol
O društvenom angažmanu u arhitekturi

Pozivamo vas na okrugli stol „O društvenom angažmanu u arhitekturi“, koji će se uz izložbu u Galeriji Klovićevi dvori održati u utorak 11. veljače 2020. godine s početkom u 18:00 sati.

Oslanjajući se na društveni angažman arhitekata Udruženja umjetnika Zemlja sudionici razgovora osvrnut će se i na danas aktualne teme stanovanja, gradogradnje te njihove popularizacije u svakodnevnom javnom diskursu.

Sudionici razgovora su Andrija Mutnjaković, Ana Dana Beroš, Iva Marčetić i Boško Budisavljević, a moderira Tamara Bjažić Klarin.