Umjetnost slavonskog plemstva – vrhunska djela europske baštine

22.4.2021. – 18.7.2021., Galerija Klovićevi dvori, drugi kat

Friedrich Amerling, Alvina grofica Pejačević, 1852., Muzej likovnih umjetnosti Osijek

Izložba „Umjetnost slavonskog plemstva – vrhunska djela europske baštine“, realizirana u partnerskoj suradnji s Muzejom likovnih umjetnosti u Osijeku i Muzejom Slavonije u Osijeku, namjerava sintetizirati dosadašnja istraživanja likovne baštine plemićkih obitelji novovjekovnoga razdoblja na području istočne Hrvatske. Na njoj se predstavljaju odabrani predmeti širokog kulturološkog raspona – od umjetnina, preko umjetničkog obrta do arhivskog gradiva i srodne građe s naglaskom na djelima likovne umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, arhitektura). Ovom se izložbom oblikovao za široku publiku, ali i stručnjake različitih profila, atraktivan prikaz reprezentativne baštine, ali i svakodnevne kulture življenja plemstva, kojom se istovremeno valorizirala njihova uloga u kulturno-povijesnoj i umjetničkoj ostavštini Hrvatske te kontekstualizirala u europskim umjetničkim i kulturnim dosezima u rasponu od 18. do gotovo sredine 20. stoljeća.

Pierre Etienne Monnot, Livio I. knez Odescalchi, Muzej grada Iloka, fotografirao Daniel Zec

Na izložbi će se predstaviti likovne zbirke i djela likovne umjetnosti vezana uz najznačajnije plemićke obitelji istočne Hrvatske (npr. Adamović, Eltz, Odescalchi, Pejačević, Hilleprand von Prandau, Normann-Ehrenfels, Mihalović, Janković Voćinski, Janković Daruvarski…) koje su odigrale važnu ulogu na gospodarskom, političkom i kulturnom planu prostora današnje istočne Hrvatske. Njihove bogate zbirke umjetnina korespondiraju s najkvalitetnijim onodobnim kolekcijama i postavljaju našu povijest umjetnosti i kulture u direktan odnos s centrima kulturne i umjetničke produkcije Europe. Veliki broj predmeta iz ostavštine ovih obitelji čuva se ponajviše u hrvatskim muzejima, ali i u inozemnim privatnim i javnim kolekcijama. Na izložbi će prvenstveno biti izložen materijal hrvatskih muzejskih ustanova, ali i nešto djela iz privatnih, pa i inozemnih kolekcija.

Izložbeni materijal bit će u prostoru izložen dijelom na kronološki, a dijelom na tematski način, kako bi se kroz odabrana djela posjetitelj mogao upoznati s vrhunskim ostvarenjima likovne umjetnosti u širokom rasponu i u odnosu na datacije (od baroka do moderne umjetnosti početka 20. stoljeća), kao i u odnosu na veliki raspon tema (od portretistike kao najzastupljenijeg žanra do genre scena, pejsaža, veduta, mitoloških scena, sakralnog slikarstva itd.) kao i različite umjetničke vrste – slikarstvo, grafika, crteži, skulpture i reljefi. Dijelom postava bit će kroz muzeografska rješenja zastupljen i uvid u arhitekturu kao značajan segment likovnosti na koja su utjecale plemićke obitelji (obiteljski dvorci, kurije, kapele i crkve). Izložba će zorno pokazati i razvoj likovnih zbirki plemićkih obitelji koje su započele importom umjetnina, a nastavile se razvijati narudžbama djela od udomaćenih umjetnika sve do istaknute uloge plemstva u razvoju hrvatske moderne umjetnosti.

Joseph Lauer, Mrtva priroda s lovačkim priborom, 1846., Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, fotografirao Milan Drmić

S obzirom na stupanj istraženosti likovnih zbirki plemićkih obitelji istočne Hrvatske, na izložbi će biti najzastupljenije one koje su najbolje istražene, ali s nastojanjem da se prikaže barem po koje djelo i iz onih zbirki koje do sada nisu temeljito istražene.

Sveukupno ćete moći razgledati preko 200 izložaka – najveći broj slika, skulptura, nešto minijatura, grafika te predmeta umjetničkog obrta.

O likovnim radionicama uz izložbu pročitajte OVDJE

 

 

Autorice izložbe:
doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak
Silvija Lučevnjak

Kustosice izložbe:
Valentina Galović
Iva Sudec Andreis

 

Partner izložbe:


https://www.nexe.hr/

Sponzori izložbe:

https://www.kutjevo.com/

https://www.saponia.hr/


https://www.kandit.hr/