Galerija Klovićevi dvori  brine o šest zbirki umjetnina što su pribavljene donacijama vlasnika i ugovorima o upravljanju sklopljenima s Gradom Zagrebom. To su:  Zbirka Oskara Hermana (905 umjetnina), Zbirka umjetničkih djela akademskog slikara Josipa Crnoborija /Donacija Gradu Zagrebu  (98 umjetnina), Spomen zbirka dr. Vinka Perčića /Donacija Gradu Zagrebu ( 454 umjetnine), Zbirka Slavka Kopača ( 72 umjetnine), Zbirka umjetničkih radova slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka u vlasništvu Grada Zagreba na trajnom čuvanju ( 413 umjetnina) i Zbirka darovanih umjetnina ( 79 umjetnina).

Josip Crnobori

Skica za ulje — Tuga za mrtvom dragom


Oskar Herman


Vinko Perčić

zp282


Josip Restek