Odabrani autori koji će izlagati na ovogodišnjem 6. biennalu ilustracije

Prosudbena komisija ovogodišnjega bijenala ilustracije (Šesti hrvatski biennale ilustracije) u sastavu: Darko Kreč, Mihaela Majcen-Marinić, Danijela Marković, Iva Sudec-Andreis i Koraljka Jurčec-Kos izabrala je radove (najmanje 1, a najviše 6) za izlaganje na izložbi sljedećih autora:

Ivana Armanini

Zdenko Bašić

Marko Belić

Iva Božić

Marija Brašnić

Aleksander Brezlan

Vanda Čižmek

Marko Dješka

Branko Farac

Ivana Guljašević

Davor Habajec

Marsela Hajdinjak

Ana Horvat

Saša Jantolek

Katarina Jukić

Irena Jukić-Pranjić

Maja Kastelič

Helena Klakočar

Dubravka Kolanović

Renata Ladović Meštrović

Dina Milovčić et. al.

Manica K. Musil

Martina Lexi Vizec

Martina Meštrović

Davor Pavelić

Matija Pisačić

Andreja Peklar

Margareta Peršić

David Peroš Bonnot

Sanja Pribić

Goran Radošević

Mislav Rotim

Alenka Spačal

Danijel Srdarev

Hana Stupica

Andreja Sužnjević

Sanja Šantak

Manuel Šumberac

Davor Šunk

Anja Tolar Tomšič

Mislav Tomašinjak

Tomislav Torjanac

Vendi Vernić

Manuela Vladić Maštruko

Marija Vuletić