Nova otkrića na izložbi Vlaha Bukovca

Japanka, 1891.

NOVA OTKRIĆA

EKSKLUZIVNO U PETAK, SUBOTU I NEDJELJU BITI ĆE IZLOŽENE DVIJE SLIKE KOJE SU PRONAĐENE TIJEKOM OVE IZLOŽBE A PRAVA SU MALA OTKRIĆA

Pronađene su dvije slike koje pripadaju Bukovčevu pariškome razdoblju, te su iznimno značajne za sagledavanje Bukovčeva opusa u cjelini.

Novopronađena atrakcija slika je naslova Far from the Home(Daleko od doma), koja se nalazila u kolekciji Bukovčeva engleskog pokrovitelja Samsona Foxa čiji je portret izložen na izložbi u Galeriji Klovićevi dvori, a stigao je iz Mercer Art Gallery iz Harrogatea.

Daleko od doma, 1886.

Slika se tijekom Bukovčeva života nalazila u velikom zdanju Samsona Foxa – Grove House. Vidljiva je na arhivskoj fotografiji. Fox je posjedovao talionicu željeza „Leeds Forge“. U autobiografiji Bukovac živo opisuje posjet engleskome bogatašu i svakodnevnicu engleskog visokog društva te raskoš Foxove rezidencije. Slika Daleko od doma spomenuta je u autobiografiji Moj život Vlaha Bukovca. Naslikana je za engleske trgovce braću Vicars. Današnji vlasnik slike se javio Galeriji Klovićevi dvori tijekom izložbe. Njegovom susretljivošću slika će posljednja tri dana izložbe biti izložena u velikoj sobi 2. kata zajedno sa ostalim remek-djelima pariškoga razdoblja.

Posjetitelji koji će posljednji vikend doći na izložbu u Klovićeve moći će vidjeti još jedno iznimno zanimljivo djelo naslikano pod Bukovčevim pseudonimom Paul Andrez.

Radi se o ljupkom prikazu Japanke koja mašući lepezom pozira ispred koloristički nevjerojatno bujne pozadine. Ljupkost i elegancija, te sloboda slikanog motiva kao i dekorativnost cijelog prizora stilski su aktualni art nouveau koji je upravo tada na vrhuncu u europskoj umjetnosti, a anticipirajući promatra li se hrvatska moderna.

Posjetitelji će u posljednja tri dana moći vidjeti obje slike ekskluzivno posuđene za tu prigodu.