Ljetna Artionica za djecu

ARTIONICA
17., 18., 19. 06. 2019. od 11 – 13 sati
26., 27., 28. 06. 2019. od 11 – 13 sati
Voditeljice: Liljana Velkovski, muzejski pedagog i Maja Blažek, akademska grafičarka

Plakat ljetne Artionice 2019.

17. i 18. 6. 2019.
Tema: konji u pokretu prema promatranju originalnih djela Mersada  Berbera.
Cilj: prenijeti isti motiv crtan ili slikan u grafičku tehniku suhe igle, te mogućnost  otiskivanja grafike na grafičkoj preši.
Tehnika: lavirani tuš, tempera, suha igla, cinčana pločica, igle, parafinsko ulje, preša

19. 6. 2019.
Tema: osvrt na prahistorijsku simboliku jednostavnih geometrijskih i amorfnih oblika  u linearnom prikazu prema slici M. Berbera: Vrbaski stol. Cilj: otkriti Berberovo zanimanje za elemente vlastite, bosanskohercegovačke, kulturne tradicije te starih civilizacija (Egipat, Mezopotamija, Kreta itd…)  u suvremenom likovnom izrazu.
Tehnika: grafička tehnika drvorez, drvene, ploče, dlijeta, brusni papir, tekućina za impregnaciju drva, pasta, preša za visoki tisak.

Artionica 8. 6. 2019. Izrada plakata

26. i 27. 6. 2019.
Tema:  portreti u tehnici fotokolaža i asamblaža Cilj: po uzoru na Berberove Infantkinje (ciklus Hommage à Velásquez) poigrat ćemo se realističnim segmentom lica dok ćemo ostatak kompozicije raditi u tehnici kolaža i asamblaža, te stvoriti igru planova: format unutar formata, slika u slici.
Tehnika: kolaž papir i asamblaž (od franc. assemblage – spajanje, sklapanje) – tehnika koja podrazumjeva kolažiranje različitih predmeta i stvaranje trodimenzionalne kompozicije od tih predmeta.

28. 6. 2019.
Tema:  Igrače karte u tehnici kolaža
Cilj: kombiniranom tehnikom spojiti crtaće elemente s pravilnim oblicima kolažiranog papira i time oblikovati Tref Damu, Pikovog Kralja ili bilo koji drugu kartu iz špila.
Tehnika: kombinirana tehnika, kolaž papir, ugljen, bojice