Nagradna igra “Klimt u Rijeci – Ljubav, smrt, ekstaza”

Galerija Klovićevi dvori i Freywille Hrvatska pripremili su nagradnu igru „Klimt u Rijeci – ljubav, smrt, ekstaza“ u kojoj će najsretniji posjetitelj izložbe “Klimt u Rijeci – Ljubav, smrt, ekstaza” osvojiti predivnu narukvicu FREYWILLE Donna!

Nagradna igra počinje 1. lipnja i traje do 26. lipnja 2022. 

Izvlačenje sretnog dobitnika će biti 27. lipnja 2022. u 12 sati.

Pravila nagradne igre možete pronaći OVDJE:

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću ( Narodne novine NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), priređivač nagradne igre: FREYWILLE Zagreb d.o.o., Preradovićeva 2,  10 000 Zagreb,  OIB: 62039874837 donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Klimt u Rijeci – Ljubav, smrt, ekstaza“

Članak 1. PRIREĐIVAČ I SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradnu igru pod nazivom „Klimt u Rijeci – ljubav, smrt, ekstaza“ priređuje FREYWILLE Zagreb d.o.o. (u daljenjem tekstu: Priređivač), Zagreb, Preradovićeva 2, OIB: 62039874837.

Nagradna igra priređuje se u svrhu promocije Priređivača i izložbe “Klimt u Rijeci – ljubav, smrt, ekstaza” koja se održava u Galeriji Klovićevi dvori, sve sukladno ovim Pravilima.

Članak 2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra održava se u Javnoj ustanovi Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, Jezuitski trg 4, OIB: 78027759648 i odvija se u razdoblju od 1. lipnja 2022. (odnosno od trenutka dobivanja suglasnosti Ministarstva financija) do 26. lipnja 2022. godine.

Članak 3. FOND NAGRADA

Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri „Klimt u Rijeci – ljubav, smrt, ekstaza“ iznosi 7.520,00 kn, uključujući PDV, a čini ga: FREYWILLE narukvica Donna iz seta Dreams, kolekcija Hommage a Gustav Klimt, (veličina L).

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 4. NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri sudjeluju posjetitelji izložbe “Klimt u Rijeci – ljubav, smrt, ekstaza” putem kupljenih ulaznica sa serijskim brojem, na način da kupac ulaznice-posjetitelj izložbe, nagradni listić sa serijskim brojem ulaznice i ispunjenim podacima ubaci u za to  predviđenu i označenu kutiju u prostoru Galerije Klovićevi dvori.

Uz gratis ulaznice se ne dobiva nagradni listić te kao takve ne mogu biti predmetom ostvarivanja prava na sudjelovanje u nagradnoj igri.

Nagradni listić potrebno je ispuniti čitko i istinito s traženim podacima te popunjenog ubaciti u označenu kutiju na blagajni Galerije Klovićevi dvori.

Kupljenu ulaznicu potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre.

Članak 5. PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji su za vrijeme trajanja nagradne igre kupili ulaznicu za izložbu “Klimt u Rijeci – ljubav, smrt, ekstaza”, a koji na dan prijave za nagradu imaju 18 ili više godina te koji su tijekom nagradne igre sakupili nagradni listić, pravilno ga ispunili s traženim podacima i ubacili u označenu kutiju koja se nalazi na blagajni Galerije Klovićevi dvori.

Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati s neograničenim brojem ulazaka i pravilno ispunjenih listića.

Prilikom izvlačenja dobitnika, listići koji nisu ispunjeni sa svim potrebnim podacima proglasit će se nevažećim i neće moći sudjelovati u nagradnoj igri.

Svi pristigli nagradni listići podložni su provjeri od strane Priređivača.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i Javne ustanove Galerija Klovićevi dvori sa svojom užom obitelji ili osobe koje žive u istom domaćinstvu tih zaposlenika.

Članak 6. PODACI NA NAGRADNOM LISTIĆU

Kako bi bio podoban za sudjelovanje u nagradnoj igri, nagradni listić potrebno je ispuniti sa sljedećim podacima:

  • ime i prezime sudionika
  • adresa sudionika
  • e-mail adresa sudionika/broj telefona
  • potpis sudionika
  • serijski broj ulaznice

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih na nagradnim listićima u svrhu provođenja ove nagradne igre, sve sukladno važećim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Članak 7. IZVLAČENJE NAGRADA

Javno izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu Galerije Klovićevi dvori na adresi Jezuitski trg 4, Zagreb, dana 27. lipnja 2022. s početkom u 12,00 sati. Nagrada će biti izvučena između svih ubačenih nagradnih listića nasumičnim izvlačenjem.

Izvlačenju nagrade nazočiti će tročlana komisija koja će nadgledati valjanost izvlačenja te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodjeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 8. OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik koji je osvojio nagradu bit će objavljen na facebook i web-stranici Galerije Klovićevi dvori u roku od deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrade u nagradnoj igri.

Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade te prilikom preuzimanja nagrade predočiti ulaznicu sa serijskim brojem koji odgovara onome na dobitnom nagradnom listiću.

U slučaju da se dobitnik ne javi u gore navedenom roku, Priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010). Nakon isteka naknadnih rokova iz čl. 15. st. 2. i 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 9. MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni na isti način kako su objavljena i ova pravila.

Članak 10. VAŽENJE OVIH PRAVILA

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i nakon što budu objavljena na web stranici Galerije Klovićevi dvori, a prije započinjanja nagradne igre, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti.

Članak 11. SUDSKA NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 6. svibnja 2022.

Priređivač:

FREYWILLE Zagreb d.o.o.,
zastupano po
dr Friedrich Wille

KLASA: UP/I-460-02/22-01/215
URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Suglasnost ministarstva financija
Suglasnost ministarstva financija_2