Tri naranče

Dobrotvorna aukcija za djecu OŠ Nad Lipom

Davanje je više od darivanja! Ono čini vidljivim magični kovitlac našega života. Ono nam kaže da ako ikada to pulsirajuće kolanje stane, života više nema. Davanje je život sam. Ono je prisutno u svim njegovim pojavnostima i u svim njegovim slojevima – fizičkom, osjetilnom i simboličkom. Poljubac je davanje, hrana je davanje, zlatna naranča je davanje.

plakat B1Tri naranče, bile su tri zlatne kugle i tri vrećice zlatnika. Sveti Nikola ih daruje djevojkama bez miraza! Zašto? Da bi se udale i započele novi životni ciklus! Legenda je simbolična, naizgled jednostavna, ali zapravo slojevita i sveobuhvatna. Kao sve velike kršćanske pripovijesti ona svoje korijene nalazi duboko u ljudskoj povijesti, u poganskim običajima različitih civilizacija. Ona u tom okruglom obliku sunčanoga ploda, u činu darivanja, u zalogu za budućnost kojim se začinje nova obitelj nosi svu iskazivu velikodušnost dobrote. Povijest Svetoga Nikole slavi najvredniju i najvažniju ljudsku sposobnost – empatiju.

Svetac daruje potajno, on se ne hvali svojim aktom, želi darivanje učiniti sasvim jednostavnim, samorazumljivim davanjem. U tome je čarolija u tome je tajna predavanja i suosjećanja. Često se zaboravlja kako se mijenjao njegov izgled, biskupa s mitrom na glavi i biskupskim štapom, i kako se mijenjalo njegovo ime. Santa Claus fonetska je alternacija njemačkog Sankt Niklaus i nizozemskog Sinterklaas. Naš današnji Djed Mraz koji stiže na saonica sa zvončićima i sobovima, koji daruje svu djecu na kugli zemaljskoj bez obzira baca li poklone kroz dimnjak ili ih gura u čarapu i ulazi kroz zatvoreni prozor, isti je taj naš Sveti Nikola sa samo tri naranče. Veliki žongler!

Marina Viculin

Osnovna škola Nad lipom u Zagrebu po svojoj je edukacijsko-rehabilitacijskoj orijentaciji jedna od najstarijih škola u Hrvatskoj koja je započela s radom u posebnim odjelima 1930. godine, pa tako ove godine s velikom radošću obilježavamo 85. obljetnicu našega rada.

Mnoge generacije učenika stekle su temelje za daljnje školovanje i život zahvaljujući predanom, stručnom radu cijelog niza defektologa koji su utkali sebe gradeći budućnost svojih učenika, a upravo ta činjenica ispunjava nas ponosom i zadovoljstvom.

Kvaliteta i pedagoški optimizam u radu prepoznaju se i u tome što je škola:
– više od trideset i pet godina vježbaonica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
– dobitnica Povelje grada Zagreba  za izniman doprinos razvoju stručnog i humanitarnog rada s djecom i mladeži s teškoćama u razvoju te priznanja Ministra;
– ustanova u kojoj pripravnici edukacijski-rehabilitatori polažu stručne ispite za rad s učenicima po posebnim nastavnim planovima i programima.

Svoj put kvalitetnog ostvarenja pedagoških zadaća slijedimo i danas provodeći školovanje 116 učenika s intelektualnim i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju (smetnje  na području govora, motorike, emocionalnog i socijalnog razvoja, ponašanja, itd.). U našem edukacijsko-rehabilitacijskom radu velika se pozornost, uz funkcionalno učenje,  pridaje upravo razvoju  izražajno-kreativnih potencijala učenika, pri čemu se posebno može izdvojiti područje likovno-oblikovnog stvaralaštva. Kreativni pristup  naročito dolazi do izražaja u nastavi likovne kulture, radnog odgoja i na području zadrugarstva  (keramika, slikanje, vez, etno, batik). Provedbom aktivnosti usmjerenih na likovni izričaj nastoji se učenike upoznati s likovno-oblikovnim tehnikama, načinima i motivima rada, primjereno njihovim sposobnostima, te im omogućiti razvijanje kreativnih vještina, lakše izražavanje emocionalnih doživljaja, doživljaja svijeta oko sebe kao i odnosa prema njemu te utjecati na jačanje njihove pozitivne slike o sebi. Uz obogaćivanje umijeća i osobnosti učenika stvaralački rad doprinosi ne samo razvoju njihovih estetskih vrijednosti, već i estetskom izgledu i oplemenjivanju unutrašnjih prostora naše škole, daje mogućnost osobne afirmacije, ali i prezentacije u lokalnoj zajednici  te time ispunjava naše učenike ponosom i zadovoljstvom.

Sa željom da se ostvarivanjem stvaralačkih aktivnosti obogate kreativna, komunikacijska, emocionalna i socijalna iskustva učenika, škola se aktivno povezuje s lokalnom zajednicom organiziranjem interaktivnih likovnih radionica s vršnjacima i likovnim umjetnicima u školi i izvan nje. Posebno se vrijedna iskustva stječu sudjelovanjem na Likovnim susretima na kojima se u  našoj školi okupljaju svake godine ugledni slikari i kipari te u raznim projektima. Tako u suradnji s Galerijom Klovićevi dvori kontinuirano već 12  godina provodimo projekt „Prijatelji muzeja“ u kojem naši učenici stvaraju zajedno s učenicima redovnih škola. Svrha je projekta  izraziti se likovno i oblikovno temeljem galerijskih izložaka.

Izloženi radovi dio su bogate kreativne aktivnosti naših učenika koja nas ovom izložbom sve zajedno povezuje u proslavi 85. obljetnice naše škole i pruža nam mogućnost da zajednički uživamo u neiscrpnim mogućnostima učeničkog kreativnog stvaralaštva.