Artionice uz izložbu Zemlja

Galerija Klovićevi dvori  u sklopu izložbe Umjetnost i život su jedno: Udruženje umjetnika Zemlja 1929. – 1935. organizira likovne radionice za najmlade od 25.1. do 1.3. 2020. svake subote od 11 do 12:30
Prijave na radionice obavezne na mail: artionica@gkd.hr

25. 1. 2020. / 11:00 – 12:30
TEMA : Mrtva priroda
MOTIVI: starinski vrčevi, stolnjaci ukrašeni vezom, tikve raznih oblika, krumpiri i ostalo povrće.
CILJ: učenje kompozicije i smještanja u format promatranjem predmeta i/ili promatranjem crteža na izložbi
TEHNIKA:  crtača tehnika prema crtežima s izložbe
MATERIJALI: olovka, ugljen, papir

1. 2. 2020. / 11:00 – 12:30
TEMA:Krajolik
MOTIVI: hrvatska polja, brežuljci i šume
CILJ: tehnika linoreza uz ritmičnost urezanih dijelova savršeno odgovara prikazu krajolika preoranih polja, gustih šibika, toka rijeka ili vijugavih potoka
TEHNIKA: linorez, grafička tehnika po uzorku na crno bijele grafičke otiske s izložbe
MATERIJALI: linoleum, nožići za linorez, brusni papir, papir, olovka

8. 2. 2020. / 11:00 – 12:30
TEMA:  Keramički uporabni predmeti
MOTIVI: tradicionalni vrčevi, lončići, vaze, zdjele
CILJ: modeliranje glinom starinskih lončića koje ćemo dodatno oslikati tradicionalnim ukrasima cvijeća, pletera i dr. uzoraka
TEHNIKA: prostorno-plastično oblikovanje
MATERIJALI: glina, drveni nožići, daščice, boje, keramička peć

15. 2. 2020. / 11:00 – 12:30
TEMA: Sajam u Koprivnici 
MOTIVI: prikaz sela, domaćih životinja, seoskih kućica i štala s krajolikom u pozadini 
CILJ: zajednički rad koji će započeti radom na pojedinim elementima spojenih u jednu zajedničku sliku, odnosno cjelinu 
TEHNIKA: kombinirana tehnika
MATERIJALI: papir, pak-papir, olovka, kistovi, tempere

22. 2. 2020. / 11:00 – 12:30
TEMA: Domaće životinje
MOTIVI: domaće životinje u seoskom okruženje
CILJ: upoznavanje ili prepoznavanje domaćih životinja i njihova uloga u domaćinstvu
TEHNIKA: kombinirana tehnika koja objedinjuje crtanje i slikanje naglasiti će životinjske konture i detalje dok će mrlje na krznima životinja, pozadina krajolika i zemljano okruženje životinja biti fluidno u razrijeđenim potezima kista
MATERIJALI: papir, tempera ili akrilik, kistovi

29. 2. 2020. / 11:00 – 12:30
TEMA: Seoski poslovi
MOTIVI: sijači, spravljači, povrćari 
CILJ: upoznavanje sa svakodnevnim poslovima na seoskim imanjima
TEHNIKA: crtanje tušem kroz učenje o elastičnosti pera koje reagira na pritisak ruke i time daje velik raspon crte, od britke i tanke do meke i debele ili crtanje drvcem gdje dobivamo snžnije, čvšće i grublje poteze ali i kraće jer drvce ne može na sebi dugo zadržavati tekućinu kojom crtamo
MATERIJALI: papir, tuš, pero, drvca

Voditeljice radionica:
Liljana Velkovski, muzejska pedagoginja savjetnica GKD
Maja Blažek, akademska grafičarka