Izvukli smo sretnog dobitnika nagradne igre “Klimt u Rijeci – Ljubav, smrt, ekstaza”!!

ZAPISNIK o izvlačenju dobitnika nagrade u nagradnoj igri

Klimt u Rijeci  – ljubav, smrt, ekstaza

U prostoru Galerije Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb, OIB 78027759648 provedeno je izvlačenje dobitnika nagradne igre  „Klimt u Rijeci  – ljubav, smrt, ekstaza“.

Na temelju odredbi  članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću ( Narodne novine NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), a u skladu s Pravilima nagradne igre i temeljem suglasnosti Ministarstva financija RH, KLASA: UP/I-460-02/22-01/215 URBROJ: 513-07-21-01-22-2 od 12. svibnja 2022. izdane za Javnu ustanovu Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb, OIB 78027759648, dana 27. lipnja 2022. godine, u prostoru Galerije Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb, u sastavu tročlane komisije, koju sačinjavaju Marina Leš (Freywille), Dora Mlinek (Galerija Klovićevi dvori) i Ana Fistanić (Galerija Klovićevi dvori), izvršeno je izvlačenje dobitnika nagradne igre „Klimt u Rijeci  – ljubav, smrt, ekstaza“ prema odredbi članka 7. Pravila nagradne igre. Izvučen je jedan dobitnik.

Dobitnica: Nensi Baričević Fazinić, Zagreb

Dobitnica svoju nagradu treba preuzeti u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade te prilikom preuzimanja nagrade predočiti ulaznicu sa serijskim brojem koji odgovara onome na dobitnom nagradnom listiću te uz predočenje dokumenta o potvrdi identiteta.

Članovi komisije:

1. MARINA LEŠ

2. DORA MLINEK

3. ANA FISTANIĆ

Zagreb, 27. lipnja 2022.

UR. BROJ: 264/dm/2022.